Aquarium,- Terrarium,- en Vijververeniging
Exotica Roeselare vzw.,
Stelt voor:
Ons programma voor de volgende maand


Al onze clubbijeenkomsten gaan door in ons lokaal.
Zalen DAMIER, Stationsplein 13, te 8800 Roeselare
Ingang via de café, inkom is steeds gratis, ook voor niet leden !
De deuren gaan open om 20 uur. De bijeenkomst start stipt om 20.30.


 


5 april 2019, "Zuid Amerikaanse cichliden"
door Dirk Van Damme

Onze gastspreker Dirk Van Damme is al zeer lang bezig met aquaristiek, waarbij heel vele jaren met Zuid- en Midden Amerikaanse Cichliden, spreker heeft vele soorten verzorgt (en nog steeds) zodat hij n en ander kan vertellen over deze vissen, zit ook van in begin de jaren negentig in de Amerika- groep van Cichlidae waar ervaringen met gelijkgestemden worden uitgewisseld.
Wat de voordracht zelf betreft, de vissen zijn ingedeeld volgens de families waartoe ze behoren, uit elke groep worden er een aantal getoont, (alles tonen is uiteraard niet mogelijk) zowel bekende soorten als minder bekende komen aan bod.
Van deze dieren wordt dan zoveel mogelijk info gegeven, hoe groot worden ze, wat eten ze, is het geslachtsonderscheid makkelijk of niet, kweken ze makkelijk, hoe kan je ze aanzetten tot kweken, kan je er planten bij houden, met wat hou je ze best wel of niet samen, per koppel of als groep, stellen ze bijzondere eisen aan de watersamenstelling, zijn ze al dan niet agressief tegen medebewoners en of soortgenoten, op wat moet je letten bij sommigen.

Programma overzicht voor de komende maanden  

 

 

AANDACHT: de werken aan, rond en in het station te Roeselare gaan een nieuwe fase in,
tijdens deze werken blijft ons lokaal altijd bereikbaar !
Graag informeren wij u, voor een stand van zaken klik hier.